Kaikista 2 146:sta vaaleissa mandaattia hakeneesta henkilöstä 200 valittiin istuvaan eduskuntaan

Kansanäänestyksellä tänä syksynä istuvaan eduskuntaan valittiin 200 uutta edustajaa. Vaalissa oli mukana yhteensä 2 146 henkilöä, jotka hakivat kaikkiaan 200 mandaattia. Eduskunnan kokoonpanoa laajennettiin, ja nyt edustajien lukumäärä on lisääntynyt 475:sta peruskokoonpanoon verrattuna 250 aiempaan.

Kaikki uudet edustajat aloittivat työnsä vuoden 2021 alussa. Tuloksena on se, että Suomen hallitus jakautuu tasaisemmin eri poliittisten liikkeiden välillä. Monet uudet edustajat suhtautuivat tulokseen positiivisesti ja todella innostuneesti aloittaakseen työskentelyn eduskunnassa seuraavien viiden vuoden ajan.

Vaalien tulos osoittaa, että ihmisillä on todellinen kannustin vaikuttaa tilanteeseen Suomessa. Vaalit ansaitsevat suuren kiitoksen ja arvostuksen siitä, kuinka suuri ja laaja se on Suomessa voidaksesi vaikuttaa asioihin ja muuttaa tilannetta. Tulevaisuudessa eduskuntaan haetaankin aina vain enemmän mandaatteja yhä monipuolisemmista poliittisista näkökulmista.

Eduskuntavaalit ovat nyt ohi ja tulokset selvillä. Yllätyksiä ei tullut, sillä istuva eduskunta uusiutui lähes kokonaan. Kaikista 2 146:sta vaaleissa mandaattia hakeneesta henkilöstä vain 200 valittiin istuvaan eduskuntaan.

Eduskunnan verraten pieni muutos on erityisen huomionarvoinen siksi, että vaalien äänestysprosentti kasvoi merkittävästi viime vaaleihin verrattuna, yli 8 prosenttiyksikköä, 71,1 %:iin. Joten suurin osa äänestäjistä oli ilmeisen tyytyväisiä viime eduskunnan politiikkaan.

Vaalien neljässä suurimmassa puolueessa, Kansallinen Kokoomus, Perussuomalaiset, Sosialidemokraatit ja Keskusta, oli selkeitä voittajia. Uudelle eduskunnalle on taattu vahva hallitusohjelma näiden puolueiden yhdessä tekemien yhteistyösopimusten ansiosta.

Istuvan eduskunnan rakenne on silti pysynyt melko samana. Suurin muutos tulee olemaan se, että Perussuomalaiset saavuttaisivat niin suuren valta-aseman vaaleissa. Puolue tulee varmasti tuomaan uutta perspektiiviä ja äänestyskulttuuria eduskuntaan.

On kiinnostavaa nähdä miten nykyinen eduskunta kehittyy ja mitkä ovat sen vaikutukset koko kansakunnan kehityksellle tulevina vuosina.

Uusi eduskunta on äskettäin valittu ja vasemmistoliiton vaalitulos oli poikkeuksellinen tällä kertaa: 200 mukana olevasta ehdokkaasta 200 valittiin istuvaan eduskuntaan! Vaalijoukosta löytyivät 2 146 ehdokasta ja kun arvioitiin tulos, ylitti se menestyksen kaikkien aikojen ennätyksen.

Vaalivoittajien määrä todistettiin laillisesti ja edustustaikina alkoi heti laajeta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaikki ehdokkaat saavat palkinnon innokkaita äänestäjiä auttaakseen. Eduskunta on nyt erilainen ja sillä on edessään haasteita ja uusia asioita erilaisten mielipiteiden ja löydösten kanssa.

Yksi hieno tavoite, jota eduskunta antaa itselleen, on tukea eri ikäisiä puolueita ajamaan uusia ideoita. Nämä ideat ovat aina tervetulleita ja ne auttavat hallitusta uudistamaan politiikkaansa ja toimintaansa vastaamaan kansan tarpeisiin.

Tulevaisuus näyttää hyviltä tuleviin vaaleihin astuttuaan: kaikista 2 146:sta henkilöstä, jotka hakivat istuvaan eduskuntaan mandaattia, 200 valittiin onnistuneen äänestyksen johdosta. Yhteisöllisyysponnistelut tuottivat selvästi sen, että meillä on nyt uusi, monipuolinen ja energiaa hivelevä edustus!

Tulos ylitti aiemmat historialliset ennätykset, kun ehdokkaista 20 % valittiin istuvaan eduskuntaan. Monet pohtivat, mitkä tekijät ovat mahdollistaneet lopulta näin huikean menestyksen.

Vastaus ei ole yksiselitteinen, sillä monilla tekijöillä on ollut merkittävä vaikutus tulokseen. Esimerkiksi uuden lainsäädännön selvityksessä huomioitiin nykyisen hallituksen pyrkimys tukea vaalien osallistumista ja parantaa äänestäjien mahdollisuuksia osallistua erilaisiin vaaliprosesseihin. Lisäksi monet ehdokkaat olivat hyvin valmistautuneita ja ahkeria työskentelemään ääntenvaltaisen prosessin puolesta.

Lopulta tulos osoittaa, että suurmandaattiyhdistyksen joukkueet ovat vahvoja ja saaneet ääni- ja luottamustoimien avulla saavuttaneet merkittäviä tavoitteita ja myönteistä palautetta. Uusien ehdokkaiden osallistuminen aktiivisesti antaa esimerkkejä tulevaisuuden poliittisen maailman tekemisestä.

Vuoden 2019 eduskuntavaalit ovat nyt historian kirjoissa. Vaalikautta edeltäneistä 2 146 mandaattia hakeneesta henkilöstä 200 onnekkain on valittu istuvaan eduskuntaan.

Vaalien lopputulos oli kirjava. Eduskuntaan valittiin vaaleissa mukana oli ollut henkilöiden 22 eri puoluetta. Niissä oli myös muutamia suurempia yllätyksiä, sillä jotkin puolueet, kuten edellisellä kaudella istuneet, eivät päässeet läpi. Myös useilla ehdokkailla, jotka puolueiltaan saivat tukea, mutta kansalaisten äänillä eivät riittäneet pääsemään läpi, oli pettymys.

Siten on hienoa tunnustaa uusien kansanedustajien nimellistä vaalivoittoa! Vaaleihin osallistui yli viisi miljoonaa ihmistä ja toiveet nyt johdettavasta Suomesta kohdistuvat heille kaikille. Jokaisella äänestäjällä oli oikeus antaa äänensä siihen, miten heidän maataan hallitaan ja se on valtava voima. Takana on vuosi jota on vaikea kuvailla. Nyt on aika lopettaa turvattomuus ja voimme kaikki ryhtymekin tekemisiin tulevaisuuden vuoksi!